Intrekking Betalingsregeling Bijzonder Uitstel Coronacrisis door Belastingdienst

In het afgelopen april van 2023 ontving je wellicht een brief van de Belastingdienst waarin stond dat je niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling van het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis. Als je hierop niet hebt gereageerd, kun je deze maand een nieuwe brief verwachten van de Belastingdienst. In deze brief wordt aangekondigd dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. De officiële datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar je krijgt deze eerder zodat je genoeg tijd hebt om actie te ondernemen en te voorkomen dat je het volledige bedrag in één keer moet betalen.

Waarom deze intrekkingsbrief?

Als ondernemer kreeg je bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, wat resulteerde in een belastingschuld. Deze schuld zou via de betalingsregeling bijzonder uitstel worden afgelost. Maar als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan dat om verschillende redenen zijn:

1. Je hebt sinds oktober 2022 niet al je nieuwe betalingen gedaan.
2. Je hebt de termijnen van de betalingsregeling sinds oktober 2022 niet op tijd betaald.
3. Je hebt achterstanden met betalingen en betalingsregelingstermijnen sinds oktober 2022.

De Belastingdienst heeft je hierover meerdere keren geïnformeerd, maar er is geen actie ondernomen om de achterstand in te halen, de betalingsregeling aan te passen, of schuldsanering aan te vragen. Hierdoor is de Belastingdienst van plan de betalingsregeling in te trekken, wat in de intrekkingsbrief wordt bevestigd.

Wat zijn de gevolgen van intrekking?

Als de betalingsregeling wordt ingetrokken, moet je alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in één keer betalen, plus eventuele kosten. Deze betaling moet vóór 29 augustus 2023 worden voldaan. De intrekkingsbrief bevat meer informatie over de betalingswijze.

Hoe kun je intrekking voorkomen?

Om te voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, is het van belang om snel contact op te nemen met de Belastingdienst en je situatie uit te leggen. Ook kun je overwegen om je nieuwe betalingsverplichtingen in te lopen vanaf oktober 2022. Pas dan kun je verzoeken om aanpassingen van de betalingsregeling aanvragen, zoals een pauze in betalingen of verlenging van de regeling. Meer informatie over deze aanpassingen en de voorwaarden daarvan vind je in de betreffende sectie.

Mogelijkheid tot bezwaar bij intrekking

Als je het niet eens bent met de intrekking van de betalingsregeling, kun je hiertegen in beroep gaan. Stuur een brief naar de Belastingdienst met je reden van bezwaar, het kenmerk van de intrekkingsbrief, je naam en handtekening. Zorg ervoor dat de brief vóór 25 augustus 2023 is ontvangen.

Wat gebeurt er als je niets doet?

Als je geen actie onderneemt, ontvang je eerst een aanmaning. Bij uitblijvende betaling na de aanmaning volgt een dwangbevel. Dit brengt kosten met zich mee, gebaseerd op de hoogte van je belastingschuld door het bijzonder uitstel. Als je zelfs na het dwangbevel niet betaalt, zal de Belastingdienst verdere stappen nemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot beslaglegging op bezittingen zoals inventaris, auto’s of bankrekeningen.

Gerelateerd nieuws